Har du inte möjlighet att själv lämna eller hämta din katt, kan vi hämta eller lämna mot en avgift. (Milersättning)