- För att vi ska kunna ta emot din katt, kräver vi att den skall vara   vaccinerad mot kattpest och kattsnuva.
- Vaccinationen får vara högst ett år gammal.
- Intyg skall kunna visas vid avlämning.

- Vi utgår ifrån att din katt är avmaskad och fri från ohyra.

- Det är bra om din katt är veterinärvårds-försäkrad. Ta med   försäkringsbrev eller en kopia av detta.

- Skulle din katt bli sjuk och behöva veterinärvård, bör vi kunna   komma i kontakt med dig eller kontaktperson före åtgärd.
- Vid akut sjukdom, kommer veterinär att anlitas omedelbart.
- Hotellet anlitar egen veterinär i Höganäs.

- Vi tar inget ekonomiskt ansvar för din katt.