Antal katter
Typ av inackordering
Pris
(per påbörjad dag)
Pris
(per påbörjad dag)
Gäller från
2019-09-01
En katt i eget rum i katthus.
 
100:-
120:-
En katt i rum med egen uteplats.
 
110:-
130:-
 
Två katter i samma rum med uteplats.
 
160:-
190:-
Tre katter i samma rum med uteplats.
 
200:-
240:-
En katt i sommargård med eget hus.
 
110:-
130:-
 
Två katter i sommargård med eget hus.
 
160:-
190:-
  
Tre katter i sommargård med eget hus.
 
200:-
240:-

- I priset ingår moms, kattmat, kattströ samt skötsel.
- Ingen prisreducering om du tar med egen mat.
- Kontant betalning.
- Förskottsbetalning kan bli aktuell, om vistelsen planeras bli   långvarig.
- Avbokning senare än 14 dagar före planerad ankomstdag,
  debiteras med 60% av kostnaden för bokade dagar.